Numer wpisu
221/B/2005
Dotyczy
Wydania decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych dla budowy łacznika ulic Gliwicka-Wielopolska
Znak sprawy
Ek I-6210/00020/05
Data wydania
2005-09-20
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Katowickie Przedsiębiorstwo Inżynierskie "System", ul. Jesionowa 9A, 40-159 Katowice
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój njr 013 tel. 4223011 wew 7033
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Wpisu dokonał
Prefeta-RduchK
Wpis z dnia
2005-10-12