Numer wpisu
222/B/2005
Dotyczy
Wydzania decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę mostu drogowego w ciągu rzeki Rudy w km 30+300 dla budowy łącznika ulic Gliwicka - Wielopolska
Znak sprawy
Ek I-6210/00021/05
Data wydania
2005-09-20
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Katowickie Przedsiębiorstwo Inżynierskie "System" Sp. z o.o., ul. Jesionowa 9A, 40-159 Katowice
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4223011 wew 7033
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Wpisu dokonał
Prefeta-RduchK
Wpis z dnia
2005-10-12