Numer wpisu
223/B/2005
Dotyczy
Wydania decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rzeki Rudy napowietrzną linia niskiego napięcia prz ul. Mikołowskiej w Rybniku
Znak sprawy
Ek I-6210/00024/05
Data wydania
2005-09-30
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
GZE S.A., ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat ochrony Środowiska, pokój nr 013, tel. 4223011 wew 7033
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Wpisu dokonał
Prefeta-RduchK
Wpis z dnia
2005-10-12