Numer wpisu
224/B/2005
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. topola kanadyska z terenu działki nr 1714/101, położonej przy ul. Śląskiej 1 A
Znak sprawy
Ek I-7635/00237/05
Data wydania
2005-10-13
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Przedzkole Nr 14, ul. Śląska 1 A; 44 - 206 Rybnik - Chwałowice
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-10-13