Numer wpisu
237/B/2005
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 406 szt. drzew i 130 m2 krzewów z terenów działek, położonych w Rybniku - Boguszowicach, łączących ulice: Tkoczów z Błękitną.
Znak sprawy
Ek I-7635/00262/05
Data wydania
2005-10-25
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Kompania Węglowa S.A. Oddział K.W.K. Jankowice, ul. Jastrzębska 12; 44 – 253 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-10-25