Numer wpisu
225/B/2005
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew gat. topola chińska z terenu działki nr 4472/194, położonej przy ul. Wieniawskiego 3.
Znak sprawy
Ek I-7635/00236/05
Data wydania
2005-10-13
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
ING Bank Śląski S. A. Oddział Rybnik, ul. Wieniawskiego 3; 44 - 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-10-13