Numer wpisu
230/B/2005
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gat. Robinia akacjowa - 2 szt., robinia akacjowa (dwuzrost) - 1 szt., daglezja zielona - 1 szt. z terenu działek nr: 125 i 2030/114, położonych przy ul. Podleśnej 16
Znak sprawy
Ek I-7635/00249/05
Data wydania
2005-10-19
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rybnik, ul. Kościuszki 36; 44 – 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-10-19