Numer wpisu
229/B/2005
Dotyczy
wydania decyzji na usunięcie 9 szt. drzew z terenu skweru "Naroże" przy ul. Kościuszki =-Powstańców Śl.
Znak sprawy
Ek I-7635/00279/05
Data wydania
2005-10-18
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Zarząd Zieleni Miejskiej ul. Pod Lasem 64 , 44-210 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii ul. Chrobrego 2 pok.013
Sposób zakończenia postępowania
decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
brak
Wpisu dokonał
KutkowskaJ
Wpis z dnia
2005-10-19