Numer wpisu
238/B/2005
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 14 szt. drzew, rosnących na terenie działek nr: 157/31 i 2162/40, położonych przy ul. Patrotów w Rybniku - Boguszowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00247/05
Data wydania
2005-10-25
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
„Mondial” mgr inż. Robert Kępka, ul. Rolna 57/26; 40 – 555 Katowice „Mirand” Mirand Raszka, ul. Mazowiecka 13/1; 40 – 047 Katowice
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-10-25