Numer wpisu
231/B/2005
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. przy ul. Bolesława Chrobrego w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00256/05
Data wydania
2005-10-24
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-10-24