Numer wpisu
232/B/2005
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat. lipa drobnolistna z terenu działki nr 2807/229, położonej przy ul. Alojzego Szewczyka w Rybniku - Kamieniu.
Znak sprawy
Ek I-7635/00278/05
Data wydania
2005-10-24
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, ul. Prosta 11; 44 – 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-10-24