Numer wpisu
234/B/2005
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 14 szt. drzew i 56 m2 krzewów z terenu działek nr: 3268/215, 3860/184, 3862/184, położonych przy ul. Energetyków 46 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00271/05
Data wydania
2005-10-24
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46; 44 – 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-10-24