Numer wpisu
235/B/2005
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00016/05
Data wydania
2005-09-29
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
BEST-EKO Sp. z o.o., ul. Gwarków 1, 44-240 Żory
Nr wpisu
236/A/2005
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój nr 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
SzwagierczakW
Wpis z dnia
2005-10-25