Numer wpisu
236/B/2005
Dotyczy
Wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00105/04
Data wydania
2004-12-20
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
"Voltana" S.C., ul. Srebrna 59a, 42-217 Częstochowa
Nr wpisu
40/A/2005
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój nr 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
SzwagierczakW
Wpis z dnia
2005-10-25