Numer wpisu
239/B/2005
Dotyczy
Wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00110/04
Data wydania
2005-01-07
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Mechanika Pojazdowa Naprawa i Sprzedaż Części Henryk Pruszowski, ul. Poniatowskiego 44, 44-200 Rybnik
Nr wpisu
239/A/2005
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój nr 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
SzwagierczakW
Wpis z dnia
2005-10-25