Numer wpisu
240/B/2005
Dotyczy
Wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00109/04
Data wydania
2005-05-31
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
GZE SERWIS Sp. z o.o., ul. Myśliwska 6, 44-100 Gliwice
Nr wpisu
240/A/2005
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój nr 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
SzwagierczakW
Wpis z dnia
2005-10-25