Numer wpisu
242/B/2005
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i zbierania odpadów
Znak sprawy
Ek I-7672/00074/03
Data wydania
2005-08-10
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
P.P.H.U. Delta Sp. z o.o., ul. Radosna 9, 44-203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój nr 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
SzwagierczakW
Wpis z dnia
2005-10-26