Numer wpisu
243/B/2005
Dotyczy
Zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i zbierania odpadów
Znak sprawy
Ek I-7672/00074/03
Data wydania
2005-09-19
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
P.P.U.H. Delta Sp. z o.o., ul. Radosna 9, 44-203 Rybnik
Nr wpisu
242/A/2005
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój nr 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Zmiana dotyczy ujęcia w zezwoleniu działalności w zakresie transportu odpadów
Wpisu dokonał
SzwagierczakW
Wpis z dnia
2005-10-26