Numer wpisu
244/B/2005
Dotyczy
Zmiana decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00063/05
Data wydania
2005-06-08
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
PRES-BUD Firma Remontowo Budowlana Sławomir Róziecki, ul. Zebrzydowicka 117, 44-217 Rybnik
Nr wpisu
243/A/2005
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój nr 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
SzwagierczakW
Wpis z dnia
2005-10-26