Numer wpisu
245/B/2005
Dotyczy
Zmiana decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00055/05
Data wydania
2005-05-17
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
"Insbudex" S.C. Roman Kowalski, Tadeusz kowalski, ul. Chabrowa 1A, 44-210 Rybnik
Nr wpisu
244/A/2005
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój nr 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
SzwagierczakW
Wpis z dnia
2005-10-26