Numer wpisu
246/B/2005
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00094/04
Data wydania
2005-11-15
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
P.T.H. Lubszczyk Krystian, ul. Wodzisławska 13, 44-200 Rybnik
Nr wpisu
245/A/2005
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój nr 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
SzwagierczakW
Wpis z dnia
2005-10-26