Numer wpisu
247/B/2005
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat: topola francuska - 2 szt. i jesion wyniosły - 1 szt. z terenu administrowanych osiedli mieszkaniowych, położonych przy ul.: por. Kazimierza Ogrodowskiego 13 i 17 oraz Kosmonautów.
Znak sprawy
Ek I-7635/00259/05
Data wydania
2005-10-27
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. 3 Maja 12; 44 - 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-10-27