Numer wpisu
248/B/2005
Dotyczy
Wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wraz z zezwoleniem na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00093/04
Data wydania
2005-01-03
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Kopalnia Piasku Kotlarnia - Linie Kolejowe Sp. z o.o., ul. Dębowa 3, 47-246 Kotlarnia
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój nr 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
SzwagierczakW
Wpis z dnia
2005-10-27