Numer wpisu
249/B/2005
Dotyczy
Zmiany decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7672/00073/03
Data wydania
2005-02-10
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Andrzej Kobusiński Elektro-Serwis ANDI, ul. Roosvelta 120, 41-800 Zabrze
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój nr 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
SzwagierczakW
Wpis z dnia
2005-10-27