Numer wpisu
250/B/2005
Dotyczy
Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00006/05
Data wydania
2005-01-18
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
MET-KOL Skup Metali Kolorowych Pustelny Oskar, ul. Leszczyńskiego, 44-270 Rybnik
Nr wpisu
52/A/2005
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój nr 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
SzwagierczakW
Wpis z dnia
2005-10-27