Numer wpisu
251/B/2005
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00061/05
Data wydania
2005-05-31
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
P.P.H. "Utex" Sp. z o.o., ul. Podmiejska 1, 44-207 Rybnik
Nr wpisu
247/A/2005
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój nr 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
SzwagierczakW
Wpis z dnia
2005-10-28