Numer wpisu
254/B/2005
Dotyczy
Wniesienia sprzeciwu do informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Znak sprawy
Ek I-7663/00070/04
Data wydania
2005-01-17
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Lek. Wet. Andrzej Franiczek, Lecznica Weterynaryjna, ul. Zebrzydowicka 2, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój nr 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
SzwagierczakW
Wpis z dnia
2005-10-31