Numer wpisu
259/B/2005
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. grochodrzew z terenu działki nr 2111/45, dzierżawionej od Miasta Rybnik, położonej przy ul. Józefa Lompy 8.
Znak sprawy
Ek I-7635/00275/05
Data wydania
2005-11-07
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
"Lemaro" Sp. J. E. i M. Ogon, ul. Józefa Lompy 8; 44 - 253 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-11-07