Numer wpisu
264/B/2005
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew gat. modrzew europejski z terenu działki nr 3330/70, zlok alizowanej przy ul. Raciborskiej 102, będącej własnością wnioskodawców.
Znak sprawy
Ek I-7635/00264/05
Data wydania
2005-11-09
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-11-09