Numer wpisu
267/B/2005
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 21 szt. drzew z terenu działki nr 331/7, położonej przy ul. Gustawa Morcinka 14 w Rybniku - Niewiadomiu.
Znak sprawy
Ek I-7635/00252/05
Data wydania
2005-11-15
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2, ul. Gustawa Morcinka 14; 44 - 273 Rybnik - Niewiadom
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-11-15