Numer wpisu
269/B/2005
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew z terenu działki nr 98/1, położonej przy ul. Jastrzębskiej 12 w Rybniku - Boguszowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00248/05
Data wydania
2005-11-16
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Gliwicka 72; 44 – 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-11-16