Numer wpisu
271/B/2005
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat. topola chińska, rosnących pomiędzy torem kolejowym linii nr 140 Katowice Ligota - Nędza a ogrodzeniem R.F.M. "Ryfama" S.A. w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00291/05
Data wydania
2005-11-18
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Gliwicach, ul. Dubois 12; 44 – 100 Gliwice
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-11-18