Numer wpisu
273/B/2005
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat.: sosna pospolita - 1 szt. i świerk pospolity - 1 szt. z terenu działki nr 1796/34, położonej przy ul. Błękitnej w Rybniku - Boguszowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00290/05
Data wydania
2005-11-21
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-11-21