Numer wpisu
276/B/2005
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. topola balsamiczna z terenu dz. nr 4150/132, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ul. Reymonta.
Znak sprawy
Ek I-7635/00286/05
Data wydania
2005-11-24
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ryf”, ul. Bolesława Chrobrego 39; 44 – 201 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnik, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-11-24