Numer wpisu
283/B/2005
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 32 szt. drzew i 4 m2 krzewów z terenu działek nr: 3, 2663/6, 2669/5, położonych przy ul. Żorskiej, będących własnością wnioskodawcy.
Znak sprawy
Ek I-7635/00313/05
Data wydania
2005-12-02
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Firma „Podalux” Sp. z o.o., ul. Stawki 2; 00 – 193 Warszawa
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-11-29