Numer wpisu
277/B/2005
Dotyczy
Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Znak sprawy
Ek I-7661/00008/05
Data wydania
2005-04-21
Nazwa organu
Prezydenta Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
EKO M. Golik, J. Konsek, J. Serwotka Spółka Jawna, ul. Kościuszki 45a 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, pokój nr 12
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Numery innych kart
274/A/2005
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
SkoczekG
Wpis z dnia
2005-11-28