Numer wpisu
278/B/2005
Dotyczy
Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Znak sprawy
Ek I-761/00015/05
Data wydania
2005-07-01
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
TOI-TOI Przenośne Systemy Sanitarne Sp. z o.o., ul. Świerczewskiego 115 42-500 Będzin
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, pokój nr 12
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Numery innych kart
275/A/2005
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
SkoczekG
Wpis z dnia
2005-11-28