Numer wpisu
279/B/2005
Dotyczy
Zmiany decyzji Nr GK: 0153/3/01 z dnia 2001-02-28
Znak sprawy
Ek I-7661/00016/05
Data wydania
2005-06-13
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Kokotek 33 41-700 Ruda Śl.
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, pokój nr 12
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Numery innych kart
276/A/2005
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
SkoczekG
Wpis z dnia
2005-11-28