Numer wpisu
6/B/2006
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gat. topola włoska, rosnących na terenie działki nr 1990/98, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zebrzydowickiej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00330/05
Data wydania
2006-12-30
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2006-01-05