Numer wpisu
7/B/2006
Dotyczy
wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. topola chińska, rosnących na terenie działki nr 4822/118, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żorskiej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00325/05
Data wydania
2005-12-29
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Firma Tesco (Polska) Sp. z o.o., ul. Kapelanka 56; 30 – 347 Kraków
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2006-01-05