Numer wpisu
8/B/2006
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. wierzba biała, rosnącego na terenie działki nr 3549/47, będącej własnością wnioskodawcy, położonej przy ulicy Aleksandra Fredry 13 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00328/05
Data wydania
2005-12-30
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2006-01-05