Numer wpisu
301/B/2005
Dotyczy
Zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Znak sprawy
Ek I-7661/00036/05
Data wydania
2005-12-30
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Usługi Transportowe Ciągnikiem oraz Prace Polowe Marian Sobik, ul. Brzozowa 10 44-264 Jankowice
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, pokój nr 12
Sposób zakończenia postępowania
Zmiana decyzji
Zastrzeżenie informacji
Brak
Numery innych kart
300/A/2005
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Skoczek Grzegorz (GK)
Wpis z dnia
2006-01-05