Numer wpisu
10/B/2006
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gat. topola balsamiczna, rosnących na terenie działki nr 259/7, położonej przy ul. Gustawa Morcinka 25 w Rybniku - Niewiadomiu.
Znak sprawy
Ek I-7635/00285/05
Data wydania
2005-12-30
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Spółdzielnia Mieszkaniowa „ORŁOWIEC”, ul. Adama Mickiewicza 21; 44 – 280 Rydułtowy
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2006-01-05