Numer wpisu
11/B/2006
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. dwuzrostu drzewa gat. czeremcha amerykańska, rosnącego na terenie administrowanym przez wnioskodawcę, położonym przy ulicy Generała Zygmunta Janke – Waltera w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00327/05
Data wydania
2005-12-30
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – A.D.M. I, ul. 3 Maja 12; 44 – 201
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2006-01-06