Numer wpisu
13/B/2006
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew gat.: topola włoska - 8 szt. i topola czarna - 1 szt., rosnącycha na terenie działek nr: 1133/170 i 1655/170, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ul. B. Chrobrego w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00340/05
Data wydania
2006-01-09
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Zespół Szkół im. Powstańców Śląskich w Rybniku I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. Tadeusza Kościuszki 41 44 – 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2006-01-09