Numer wpisu
14/B/2006
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt. topól kanadyjskich (mieszaniec) z terenu dz. nr 1472/7, położonej przy ul. Żużlowej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00339/05
Data wydania
2006-01-11
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Gliwicka 72; 44 – 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2006-01-11