Numer wpisu
15/B/2006
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. topól włoskich, rosnących na terenie działki nr 2520/237, będącej w użyczeniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej w Rybniku - Niedobczycach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00337/05
Data wydania
2006-01-11
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
M.O.S. I R. ul. Gliwicka 72; 44 - 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2006-01-11