Numer wpisu
16/B/2006
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew gat.: topola włoska - 6 szt., topla kanadyjska - 3 szt., rosnących na terenie dz. nr 214/52 przy ul. Działkowców 1 w Rybniku - Chwałowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00321/05
Data wydania
2006-01-11
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, ul. Działkowców 1; 44 – 206 Rybnik 6
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2006-01-12