Numer wpisu
18/B/2006
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na wycinkę 1 szt. drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki nr 537/17, będącej własnością wnioskodawców, zlokalizowanej przy ulicy Sygnały w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00334/05
Data wydania
2006-01-16
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoby fizyczne
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2006-01-12