Numer wpisu
19/B/2006
Dotyczy
wydania decyzji Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie uznania rekultywacji terenów przy ul. Kożdoniów w Rybniku - "Rejon B" za zakończoną
Znak sprawy
Ek II - 6064/00005/04
Data wydania
2006-01-12
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Kompania Węglowa S.A. KWK "Jankowice" ul. Jastrzębska 12 44 - 253 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, Referat Rolnictwa i Leśnictwa, pok. nr 012
Sposób zakończenia postępowania
decyzja ostateczna
Wpisu dokonał
TrybusP
Wpis z dnia
2006-01-13